Størst av alt

Lengde: 30 minutter
Målgruppe: 14-18 år
Krav: Enkel PA
Konsept/idé: Sanna Eriksson Ryg

Dansere: Tonje Aas Molnes, Elisabeth Christine Holth, Nora Martine Svenning og Eivind Lind

Komponist: John Derek Bishop

Pris: kr 23 000,- (1 forestilling + en times workshop for ungdom eller 2 forestillinger)

..helt fantastisk, sitter i hjerte og ryggrad enda, tusen takk

Publikummer etter forestilling i Trefoldighetskirken, Arendal

Forestillingen har sitt utgangspunkt i Luthers tese 45 om almisser, og spør om vi vasker våre hender når vi kjøper oss god samvittighet ved å la andre gjøre arbeidet? Å hjelpe et individ kan føles som ingenting i den store sammenhengen, det er alltid flere vi bør gjøre noe for. Allikevel vil det å hjelpe et menneske gjøre all verdens forskjell for den personen, og kanskje også skape ringvirkninger. Forestillingen stiller spørsmål om tillit, tilhørighet og ansvar, og gjennom den non-verbale kommunikasjonsformen dans er, gir kompaniet publikum muligheten til selv å tolke ut ifra egne tanker, følelser og erfaringer. Ingen svar er riktige eller gale, målet er at alle får reflektere over sine egne verdier og hva som er viktig for hver enkelt i forhold til det å være et medmenneske.

De ulike scenene i dansen var åpne for tolkning på en måte som hvertfall traff meg midt i sjela

Menighetspedagog i Kampen menighet, Stavanger

Laget for Den Norske Kirke som en del av Reformasjonsåret 2017. Støttet av Den Norske Kirke, Spenn.no og Norsk Kulturråd.

Workshop “Størst av alt”

Forestillingen kan suppleres med en workshop på 45- 60 minutter. Der vil elevene få utføre enkle, men fysisk krevende, oppgaver som utfordrer dem på tillit, ansvar og samarbeid. Mer konkret jobber vi jobber med tillit til andre mennesker, hvordan det oppleves å hjelpe noen som ikke kan eller vil ta imot hjelp og samarbeidet som ofte trengs for å kunne gjøre en forskjell. Det er lagt opp til diskusjon rundt oppgavene og temaet, og alle tanker er velkomne.

Danserne som skal lede workshopen har lenge jobbet med forestillingen og temaet, men er ikke der for å legge føringer, kun veilede de fysiske oppgavene. Workshopen kan utføres i vanlige klær. Det settes krav til at lærer er tilstede under workshopen.

 

Oppgavene i workshopen opplevdes veldig relevante – fin tematisk tråd fra forestillingen – god og trygg ledelse – fine, relevante oppfølgingsspørsmål. Helt supert!“ 

Menighetspedagog

Kampen Kirke, Stavanger

2019 © Inamorata Dance Company

IDC Sanna E. Ryg
Org nr 911 810 182

sannaeryg@gmail.com