INAMORATA VIL VÆRE TETT PÅ PUBLIKUM, BÅDE I OG UTENFOR DET TRADISJONELLE SCENEROMMET. KOMPANIET ØNSKER Å JOBBE TVERRKUNSTNERISK, ENTEN DET ER MED MUSIKERE, SKULPTØRER, FORFATTERE

 

Dansen kan uttrykke det vi ikke alltid klarer å sette ord på.
Sanna Eriksson Ryg

Grunnlegger

Takk til

2019 © Inamorata Dance Company

IDC Sanna E. Ryg
Org nr 911 810 182

sannaeryg@gmail.com