En del av deg

Lengde: 20 minutter
Målgruppe: Den kulturelle spaserstokken
Krav: Enkel PA
Konsept/idé: Sanna Eriksson Ryg

Skapende dansere: Tonje Aas Molnes

Pris: kr 12 000,- inkluderer TONO-avgift – eks reise, diett og opphold

I “En del av deg” er forholdet mellom mor og datter på flere stadier i livet i fokus. Fra datteren som liten er helt avhengig av mor og hennes tålmodighet og kjærlighet, gjennom frustrasjonen og gleden i tenårene der forholdet fort kan settes på prøve, men allikevel kan være det tryggeste i verden, ut i voksenlivet der rollene gradvis snur, til datteren må finne tålmodigheten og kjærligheten som trengs når moren kommer inn i livet høst.

«En del av deg» består av to deler. I andre del er kun datteren på scenen. Hun samler minner som til slutt deles ut til publikum. Disse minnene skriver publikum selv før forestillingen, men det minnet de får tilbake er ikke deres eget.

Takk til Åpen Scene Moss

2019 © Inamorata Dance Company

IDC Sanna E. Ryg
Org nr 911 810 182

sannaeryg@gmail.com